GINOP-6.1.6-17-2018-00393 – „Munkahelyi képzések megvalósítása a Mátrix-Workmanlike Kft-nél”

Jelen projekt keretében 8 fő saját munkavállaló képzése került tervezésre 5 témakörben. A vállalati versenyképesség fenntartása megköveteli a jelenlegi szakmai és munkavállalói kompetenciák folyamatos fejlesztését, a munkavállalók folyamatos képzését.

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból feltételesen vissza nem térítendő támogatással valósul meg a „A MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. képzéstechnológiai lehetőségeinek fejlesztése” című projekt Kistelek településen 70%-os támogatási intenzitással.

 

ACT SME – A KKV-k határokon átnyúló üzleti kapcsolatainak elősegítése– Erasmus+

8 közreműködő konzorciumi partner együttműködése az Európai Bizottság Erasmus Plus program társalapításában, melynek célja, hogy fejlessze és hasznosítsa a kis- és középvállalkozások részére a nyílt oktatási tartalmakat (nyílt és széles körben elérhető képzési tartalmak és modulok), hogy előmozdítsák a nemzetközi piacra jutásuk lehetőségét, fokozzák versenyképességüket. http://www.actsme.eu/index_hu.php

 

Digitális taneszközfejlesztés – TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0020

„Digitális taneszközfejlesztés – a magyar nyelv és irodalom ének zene, vizuális nevelés, testnevelés-sport, idegen nyelv és digitális kompetencia műveltségterületen. Társadami Megújulás Operatív Program: Új tartalomfejlesztések a közoktatásban, 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. Megítélt konzorciumi (rész)összeg 31.314.000.- Ft.

 

MÁTRIX-WORKMANLIKE Nemzetközi piacra jutás – GOP-2012-3.3.3

ERFA forrásból, Közép-dunántúli régióban, Fejér megye Gárdony településén 50%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. Megítélt összeg 20.000.000 Ft. A sikeres magyarországi projektek után elérkezettnek láttuk az időt, hogy turisztikai tanácsadási tevékenységünket az országhatáron túlra is kiterjesszük. A piacra lépés keretében cégünk három célországot Horvátországot, Ausztriát és Szlovákiát jelölte ki. A megjelölt célterületeken a Magyarországon is bevezetett turisztikai tanácsadási szolgáltatásainkat kívánjunk értékesíteni a célországok vállalkozásainak és önkormányzatainak. A projekt vállalatunk külpiaci megjelenését támogatja, ezáltal is növelve a nemzetközi versenyképességünket.

 

MÁTRIX-Workmanlike Kft. Komplex vállalkozásfejlesztése – GOP 2.1.1-12/B

ERFA forrásból, Közép-dunántúli régióban, Fejér megye Gárdony településén 40%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. Megítélt összeg 12.709.679 Ft.

 

Innovációs eredmények hasznosítása a Mátrix-Workmanlike Kft-nél – KMOP 1.1.4-11/B

ERFA forrásból, Közép-magyarországi régióban, Pest megye Budapest településén 65%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. Megítélt összeg 5.370.861 Ft

 

Ingatlan beruházás a Mátrix-Workmanlike Kft-nél – KMOP 1.2.1-11/M

ERFA forrásból, Közép-magyarországi régióban, Pest megye Budapest településén 40%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. Megítélt összeg 10.000.000 Ft.